header


Aktuálne:


Nalaďte si naš kanál a zhliadnite naše videá:

youtube kanál


RATAJ SK, s.r.o. - vyrábame pre Vás bezosové špirálové dopravníky

Výborné technické riešenia majú väčšinou jedno spoločné. Pracujú na základe jednoduchého princípu, a preto sú málo poruchové, efektívne a majú mnohostranné využitie. Presne také sú bezosové špirálové dopravníky RATAJ.

dopravníky dopravníky dopravníky
dopravníky dopravníky dopravníky
dopravníky dopravníky dopravníky
dopravníky dopravníky dopravníky
dopravníky dopravníky dopravníky
dopravníky dopravníky dopravníky
dopravníky dopravníky dopravníky
dopravníky dopravníky dopravníky

Hlavným prvkom bezosových špirálových dopravníkov RATAJ je bezosová špirála s hrúbkou 4-30mm a s vonkajším priemerom 25-800mm. V bezosovom špirálovom dopravníku nie je vnútorný hriadeľ, ani vnútorné ložisko a doprava materiálu tak prebieha v celom priereze dopravníka. Každý bezosový špirálový dopravník je vyrábaný na mieru podľa požiadaviek zákazníka, ako aj podľa príslušného druhu dopravovaného materiálu.

Prečo dať prednosť bezosovým špirálovým dopravníkom RATAJ?
Predovšetkým pre svoju jednoduchú a prevádzkovo spoľahlivú konštrukciu, dlhú životnosť a kapacitné výkony.

Hlavnými výhodami oproti jestvujúcim spôsobom dopravy sú najmä:

• menšie investičné a prevádzkové náklady oproti klasickým dopravníkom
• viac ako 4500 vyrobených a inštalovaných dopravníkov
• návrh a výroba na mieru do jestvujúcej resp. navrhovanej technológie
• prevádzka bez nutnosti opráv a preventívnych zásahov
• dokonalé utesnenie dopravníka a zaistenie bezprašnosti prevádzky
• možnosť presného dávkovania dopravovaného materiálu
• malé zástavbové rozmery dopravníkov a prevodoviek
• možnosť dopravy šikmo, zvislo nahor a aj v oblúkoch
• jednoduchá a rýchla oprava špirály a potrubia
• možnosť dodať dopravník spĺňajúci odolnosť proti výbuchu do 1,0 MPa
• výber odtieňu povrchovej farby dopravníka podľa vzorkovníku RAL
• bezproblémová doprava materiálov s extrémnymi fyzikálnymi vlastnosťami (veľmi abrazívne, kusovité, tečúce, lepivé, prašné a iné)Czech made           Sídlo          Sídlo - noc